Tanzania Census result of 31 October 2022-check out

Census result
Census result

 Tanzania Census result of 31 October 2022-check out, Tanzania in Figures 2022 is the revised version from the previous booklets, which provides important demographic and social-economic data as well as numbers of statistical indicators on the United Republic of Tanzania.

This document contains data and information from various statistical publications compiled by the National Bureau of Statistics (NBS), Sector Ministries, Government Departments and Agencies (MDAs).

The booklet serves as a brief and comprehensive reference for such statistical data.Therefore views and feedback are welcome from data users in all sectors at national level so as to enrich the next edition of Tanzania in Figures.

In recognizing the inputs used in the compilation of this booklet, the National Bureau of Statistics would like to thank all organizations in the Government, parastatal and private sector.

The National Bureau of Statistics thanks for your continued support and cooperation for the compilation of the future editions of this and other statistical publications.

This document can also be obtained from the NBS website; www.nbs.go.tz.

For more detailed information on the published data, please visit the NBS library.

Census result
Census result

Earlier, Prime Minister Kassim Majaliwa, the head of the census committee, stated that the census day was chosen based on the desire of religious leaders not to be a day of worship.

According to Majaliwa, 79 percent of the necessary preparations have already been made for the census, which is being coordinated by the governments of Tanzania’s mainland and Zanzibar.

Tanzania holds a nationwide exercise called PHC every ten years. The previous census took place in 2012. The United Republic of Tanzania was “born” in 1964, making the census of 2022 the sixth in the series to begin with. Additional counts were conducted in 1967, 1978, 1988, 2002, and 2012.

According to the 2012 population census, there were 1,303,569 people living in Tanzania and 43,625,354 people on the country’s mainland.

Maana ya Sensa ya Watu na Makazi

Sensa ya watu na makazi ni utaratibu wa kukusanya, kuchambua, kutathimini na kuchapisha na kusambaza takwimu za kidemographia, kiuchumi na kijamii kuhusiana na watu wote na makazi yao katika nchi kwa kipindi maalum. Kwa maana nyingine, sensa ni zoezi maalum lenye lengo la kupata idadi ya watu wote katika nchi, kwa umri na jinsia, mahali wanapoishi na hali yao ya elimu, hali ya ajira, hali ya vizazi na vifo na hali ya makazi. Takwimu hizi za msingi ndiyo zinazoweza kuanisha mahitaji halisi ya wananchi yakiwemo makundi maalum yenye uhitaji maalum kwa mfano, watu wenye ulemavu, wanawake, watoto, vijana na wazee hivyo kurahisisha uandaaji wa sera na mipango ya maendeleo kulingana na uhitaji na mazingira yaliyopo.

Tofauti ya Sensa ya Mwaka 2022 na Sensa zilizopita

atika sensa ya mwaka 2022 inatarajiwa kuwa na vitu vipya kama vile;

 • Kutenga maeneo ya kijiografia ya kuhesabia watu katika ngazi za kitongoji/mtaa na upatikanaji wa taarifa za kitakwimu katika ngazi za kitongoji/mtaa pamoja na kuwa na mipaka ya kudumu katika ngazi hizo;
 • Matumizi ya Vishikwambi (tablets) katika hatua zote za utekelezaji wa sensa kwa lengo la kupunguza gharama;
 • Nyongeza ya maswali yatakayowezesha upatikanaji wa taarifa zaidi za kitakwimu ikilinganishwa na Sensa ya Mwaka 2012:-
 1. Taarifa za kidemografia (umri wakati wa ndoa ya kwanza);
 2. Maswali yanayohusu ulemavu (Kichwa kikubwa, Mgongo wazi, Kifafa/Epilepsy, Mbalanga/storiasis na Usonji/autism);
 3. Maswali ya uhamaji kulingana na mapendekezo ya IOM (International Organization of Migration);
 4. Maswali kuhusu umiliki wa nyaraka za kitaifa (vitambulisho NIDA, vitambulisho vya wafanyabiashara wadogo wadogo, Mzanzibari mkazi, hati ya kusafiria, na leseni ya udereva);
 5. Maboresho ya maswali ya shughuli za kiuchumi ikiwa ni pamoja na idadi ya kaya ziliko kwenye sekta isiyo rasmi;
 6. Umiliki wa ardhi na taarifa za TEHAMA
 • Takwimu za nyumba (orodha, hali ya umiliki na aina ya nyumba)
 • Maswali ya kilimo na mifugo

To check the whole result of census in This year 31 October 2022 Enter to the official Website of National Bureau of Statistics. click here to check out result –National Bureau of Statistics